Nittebjerggård ligger i landsbyen Sundbylille

Om Nittebjergslægten

For mange mennesker er det vigtigt at vide, hvorfra de stammer, sådan har jeg det også selv. Vi er en del af historien allesammen, og fremtiden formes af fortiden, med os selv som bindeled.
Nittebjergslægten kan føres tilbage til 1577, og har sit navn fra Nittebjerggaard i Sundbylille ved Frederikssund. Denne lokalitet ligger i Jørlunde Sogn, mit fødesogn og ejedes af et medlem af slægtens anden generation, Lars Larsen, 1621-1698.
I dag omfatter slægten et utal af medlemmer, hvor mange vides ikke med sikkerhed, men den er spredt over hele verden. Kerneområdet er dog stadig Nordsjælland, og mange kendte mennesker er efterkommere af Lars Madsen.

Jeg stammer selv i lige linie fra Lars Madsen som fødtes 1577, samme år som Christian den 4. fødtes på Frederiksborg Slot, endnu før vi mistede Skåne, Halland og Blekinge, og medens Frederik den 2. regerede. Der er gået over 425 år, et svælg i tidsforskel og levevis, som synliggøres gennem studiet af de mange slægtled.
Afdøde Politimester A. P. Andersen (1883-1954), Grenå, som selv var af slægten, samlede i efterkrigsårene brikkerne til det puslespil som dannede grundlag, for det som nu er Nittebjergslægtens register. Mine forældre bidrog dengang med oplysninger om vor gren af slægten, dette er 6 store tætskrevne ringbind som jeg har i min besiddelse.
A. P. Andersen var født på Jættehøjgård i Slangerup. Hans nevø Jacob Andersen, Lindegård i Slangerup, lånte mig omkring 1955 bogen om Frederikssund og Kjøbstaden Slangerups historie, dette vakte min historiske interesse. Som nygifte boede vi i 1966-1967 i Klosterstræde i Slangerup, hvor det gamle kloster havde ligget.
Jeg sætter nu mine arkiver om slægten på internettet, og er meget interesseret i yderligere oplysninger om denne slægt.
A. P. Andersen stoppede sin registrering omkring 1950, så der mangler et par slægtled.
Bent Jørgensen i Greve har samlet en hel del om disse slægtled, hvoraf jeg har medtaget en del, men der mangler stadig mange oplysninger.
Har du sådanne oplysninger, eller er du endog selv en Nittebjerger, som kan fortælle om netop din gren af familien, så kontakt mig gerne.
Jeg har mange andre oplysninger end dem som står her på siderne. Jeg kan fremsende udskrifter af netop din gren af familien, hvis du oplyser en anes eller familiemedlems identitet. Dette gælder de personer som er anført i databaserne.
Formålet med denne side er at alle hjælper alle til at få samlet trådene om slægterne. Hvis du ikke ønsker at dine oplysninger bliver tilgængelige på internettet, så vil jeg alligevel være taknemmelig for at få data stillet til rådighed for mit slægtsregister, hvor der er ca 22.000 navne indtil nu.

Navnet Nittebjergslægten er formentlig givet slægten af A. P. Andersen da han samlede oplysningerne om slægten i 1940erne. Det skyldes formentlig at slægtens aner dengang stoppede ved Lars Larsen på Nittebjeggård.
Måske skal slægten så omdøbes nu til Frydendalslægten? Nej, for en dag kommer nogen måske endnu længere tilbage i anerækken, og Nittebjergslægten er så indarbejdet i slægtforskeres bevidsthed, at en navneændring er absurd.
Nittebjerggård har været på flere familiers hænder, og Lars Larsen giftede sig til den, han var ikke født der, ligesom hans kone Karen Jensdatter heller ikke var født på gården, men var enke efter den tidligere fæster.

Om de andre slægter med forbindelse til Nittebjergergerne

I min søgen har jeg fundet en mængde forbindelser til familier som er beslægtede med Nittebjergslægten, og for en dels vedkommende findes der selvstændige slægter som jeg har valgt at give egne navne, for overskuelighedens skyld. Disse familier spreder sig hver især vidt omkring. De fleste af disse familier har deres udspring i samme egn som Nittebjergslægten.
Jeg fik tanken om denne form for opdeling da jeg fandt mig selv nedstammende fra en endnu ældre ane end Lars Madsen, nemlig herredsfoged Lars Knudsen, som er stamfader for Ibstrupslægten, som jeg altså også er en del af.
Der er også omtale af min fars svigerfamilie, som er repræsenteret i Flygeslægten og i slægterne Lyppert, Legéne og Wendt.
Kinkelgårdslægten er min kones onkels familie, en slægt som kom til Store Magleby, formentlig på Mor Sigbrits tid, og således er en af de ældste hollandske indvandrerfamilier.
Endelig er der en oversigt over Spiegelhauerslægten, formentlig indvandret fra Tyskland, som er rigt repræsenteret i Nordsjælland. Slægten omfatter en hel del stenhuggere og murere, og også bagere.

Om Reckweg og Terp slægterne

Disse er min mors familie. Reckweg navnet kan spores tilbage til 1700 tallet, i Lech i Nordfriesland. Man kan finde navnet i området vest for Hannover, samt enkelte andre steder i Tyskland. Der er også mange Reckweg´er som er udvandrede til Amerika. Det kunne være spændende at finde de manglende led.
Min fætter Erik Reckweg har arbejdet meget med familierne Reckweg og Terp, to grænselandsslægter som vi er runden af fra min mors side, det er hans store arbejde som er grundstammen i afsnittet om Reckweg familien.
Min fætter Georg Rossing har velvilligt tilladt, at hans optegnelser om Rossing familien, for den dels vedkommende som er sammenfaldende med Reckweg familien, er medtaget i registret over Reckweg familien. Tak for det.

Vær opmærksom på, at jeg ikke her på siden har medtaget data om personer, som jeg mener er nulevende.

 
Følgende personer har bidraget med oplysninger, hvilket
jeg siger dem hjertelig tak for.
Marie-Louise Andreasen
Finn Bornhuus
Charlotte Christensen
Peder Christensen
Helle Foss
Mary Grant
Liva Hansen
Poul Frede Johs. Hansen
Claus Harkjær
Bent Jørgensen
Erik Cosman Lindgren
Hans Ove Stig Nielsen
Alice Oppenheim
Kirsten Petersen
Erik Reckweg
Georg Rossing
Pernille Benfeldt Tuxen
Ingelise Teschner
     

Nittebjerggaard i Sundbylille 2003
Foto: Poul Hansen

Frydendalgaard i Ll. Rørbæk 2004
Foto: Nittebjerger.dk

 

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker