Slægten med udspring i Jættehøjgård i Jordhøj

Jordhøjslægten

Jættehøjgård ligger idag umiddelbart op til hovedvej A6 på Jordhøj Bakke udenfor Slangerup. Man kan lige ane den bag træerne når der som på dette billede ikke er blade på dem. Der er nok ingen som skænker det en tanke, at herfra stammer en slægt, som bredte sig til både Jylland, Sverige og Norge.
Jordhøjslægten er kendetegnet ved at den omfatter mange præstefamilier, og også mange mere eller mindre kendte personer.
En af de dystre begivenheder i slægtens historie hidrører fra besættelsen, hvor Emil Balslev, leder af Års modstandsgruppen, blev henrettet i Ryvangen i 1944, for attentatet mod Dansk Industri Syndikat, DISA. Hans far, Viggo Balslev, var direktør for firmaet da det benævntes Riffelsyndikatet.
Denne gren af slægten omfatter også den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Esther Ammundsen, som dengang tituleredes Medicinaldirektør.
 
Til Jordhøjslægten

 

 

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker