Til minde om Jens Peter Jensen og hustru Kirsten Marie, født Larsen

En menneskelig historie

Jeg har læst i Hjørlunde Sogns Historie II, bind 3, at sognefoged Erik Jacobsen omtaler Kirsten Marie og Jens Peter Jensen i det sidste hus i Jørlunde, det hvide.
Erik Jacobsen fortæller at Jens Peter havde et mundheld: Hvad bilder et Menneske sig ind? som blev brugt i flæng af ham. Man kaldte ham derfor "Menneske" fortæller Erik Jacobsen efterfølgende. Dette er lidt historie om Kirsten Marie og Jens Peter Jensen, hun barnefødt i Jørlunde, han født i Slagslunde.
I familien har der været megen tale om, hvorfra Jens Peter kom, mærkelig nok vidste ingen noget om det. Han har også været lidt vanskelig at finde. Kirkebogen fra Slagslunde sogn i den periode hvor Jens Peter er født er fuldstændig ulæselig, måske på grund af vandskade. Folketællingerne har dog banet vejen for mysteriets opklaring.
Jens Peter var søn af Husmand Jens Pedersen i Slagslunde, som var født i Oppe Sundby sogn 21 Jun 1826 og Johanne Marie Larsen.
Jens Peter var den næstyngste af 6 børn.
Jens Peter støder jeg første gang på, efter han har forladt hjemmet, i folketællingen fra 1880, hvor han tjener hos Jørgen Mogensen på Ørnebjerggård i Udlejre, iøvrigt sammen med sin storebror Hans Peter, da 20 år, og sin storesøster Karen Sofie, da 22 år gammel. Jens Peter er 13 år og allerede i fuldt sving med at arbejde. Han arbejdede til sin sene alderdom, og fik sammen med Kirsten Marie ialt 13 børn.
Jens Peter optræder i Jørlunde kirkebog ved Kirsten Maries yngste søster, Nora Kristine Larsen`s dåb i Jørlunde Kirke den 7 Jun 1885, samt ved den yngste broder, Hans Peder Larsen´s dåb i Jørlunde Kirke 10 Maj 1888, begge gange som fadder, og med titel af Tjenestekarl af Påstrup. Jeg har ingen oplysninger om hvor, eller hos hvem han tjente i Påstrup. I 1890 er han tjenestekarl hos Lauritz Jensen i Skenkelsø.
Samme år er Kirsten Marie at finde som tjenestepige på Hjørlundegård, 17 år gammel.
Jens Peters mor, Johanne Marie Larsen, kom fra Bakkebølle by i Vordingborg Landsogn, som uægte barn af en tjenestepige, og en mand fra Ladby ved Ringsted som udlagt barnefader.
Kirsten Marie var jo fra Jørlunde, og hendes aner kan jeg spore til Lars Larsen, som er Enkemand & Husmand i Strø, samt Vejbetjent i 1857, da han bliver gift med Sara Henriette Hørup, en faster til grundlæggeren af dagbladet Politiken og radikalt folketingsmedlem Viggo Hørup, som var af Nittebjergslægten. Dette ægteskab var dog barnløst.
Jens Peter var en solid arbejdskraft. Han arbejdede for tre generationer på Skovgård, iflg. Erik Jacobsens beretning. Hos min far slog han stenene i grusgraven til skærver, de store blev sprængt med aerolit, Jens Peter klarede det hele.
Jens Peter og Kirsten Maries bryllup stod i Jørlunde Kirke den 12 Nov 1892, og de fik tretten børn, hvor min svigerfar var iblandt. De mange børn blev også hurtigt arbejdsvante, det var jo en nødvendighed for at skaffe mad til alle de munde. Børnene spredtes rundt omkring, men nogle blev dog på egnen.
Min svigerfar Frede Evald Jensen boede på Slangerup Ås sammen med min svigermor Mary Elisabeth Jensen, her er min kone Alice født som den yngste af tre piger. Frede arbejdede i mange år for Pankas Asfaltfabriken i Nymølle. Han var en venlig mand med en stor kærlighed til Buresø og omegn. Desværre døde han tidligt, kun 61 år gammel.
Datteren Mary Gudrun Jensen blev gift med Villum Jansen Pedersen som kom fra en gammel hollænderslægt i Store Magleby og drev sin gård på Jørlunde Overdrev, samtidig med at han kørte sin mælkerute til Slagslunde Skov og over Jørlunde til Jørlunde Andelsmejeri. Gudrun og Villum var selskabsmennesker, som bl. a. spillede meget kort, og Villum læste højt for familien. De købte senere Sælerisgård i Østby, og endte deres dage i Støvring.
Datteren Hilleborg Jensen blev gift med Aage Grandjean, hvormed hun fik syv børn, de boede i Sperrestrup.

Kirsten Marie døde i 1940, 68 år gammel. Jens Peter døde i 1951, 85 år gammel,som aftægtsmand i Kollerød, hos den ældste søn , Axel Jensen og hans hustru Vera Jensen.
Jens Peter og Kirsten Marie blev begge begravede på Jørlunde Kirkegård, desværre eksisterer deres gravsted ikke mere.
Det hus som Erik Jacobsen omtaler som hvidt har i mellemtiden skiftet kulør, det er nu rødt, men ligger der stadig, det bærer nu navnet "Stærekassen".
Kirsten Marie og Jens Peter Jensen var repræsentanter for den type mennesker, som historien ikke omtaler med mange ord, derfor denne lille historie om to som klarede livets opretholdelse ved et umenneskeligt slid, og med den menneskelige værdighed i behold.

Jeg er så vidt vides den første Nittebjerger som er gift ind i Jens Peters og Kirsten Maries familie, og har børn som har aner til begge sider. Ægteskabet mellem Viggo Hørups faster og min kones tipoldefar endte jo barnløst.

Skrevet i Februar 2007

©Hans Reckweg

 
Kirsten Marie og Jens Peter Jensen omk. 1935

Videregivelse er ikke tilladt, jfr. Ophavsretsloven.
Det er imidlertid tilladt at linke direkte til denne side.

 

 

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker