Efterkommere af Herredsfoged Lars Knudsen i Ibstrup

Efterkommere af Herredsfoged Lars Knudsen i Ibstrup

Hvis man idag søger efter Ibstrup på landkortet, så er der ikke meget at finde.
Ibstrupvej i Gentofte er nok det nærmeste man kommer, gemt ved Jægerborg Station og det gamle Garderhøj Fort. Frederik den II (1559-88) var den første af en række
danske konger, som drev jagt i skovene nord for København med udgangspunkt i Ibstrup eller
Jægersborg, som det kaldtes fra 1671.
Christian den IV (1588-1648) lod i 1611, på et fremskudt næs mellem Hundesømosen og Søndersø, opføre et slot som stilmæssigt var beslægtet med Rosenborg. Slottet blev hårdt skadet under svenskekrigene, og i de følgende næsten 100 år blev det kun nødtørftigt vedligeholdt. Det blev nedrevet i 1761 på grund af fare for sammenstyrtning.
Under Christian den VI (1730-1746) blev Jægergården opført i 1734-39. Gården bestod af et stort firlænget anlæg i én etage, som arkitekten, generalbygmester Laurids de Thurah ledede opførelsen af. Nogenlunde samtidigt ophørte parforcejagten, og Jægergården har siden været anvendt til militære formål. I dag bruges anlægget af Forsvarets Lægekorps.
Af det oprindelige Ibstrup Slot er der idag kun to løngange tilbage, som oprindelig var tænkt som flugtveje for slottets beboere.
Her i landsbyen boede Lars Knudsen (1530-1594) som herredsfoged, han var død da Ibstrup slot blev opført, men har givetvis været en person med ansvar for bl. a. det kongelige jagtterræn, som idag er en del af den nuværende Jægersborg Dyrehave. Stedet ligger umiddelbart op ad Dyrehaven, hvor man endnu kan opleve den særegne stemning som har hersket derude ved de kongelige parforcejagter, som både Jægersborg og Eremitageslottet var en del af.
Jeg er selv trettende generation i Ibstrup slægten, min oldemoder Christiane Larsdatter (1827-1897) er forbindelsesleddet til Lars Knudsen.
Til Ibstrupslægten

 

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker