-------

Ti regler som du bør huske på Nekselø
 
1 I fuglenes yngletid - 1.april til 15.juli - må du må kun gå på de afmærkede ruter-se turkortet.
2 Du kan ikke bruge kørestol eller klapvogn på stierne.
3 Du færdes på eget ansvar. I sommerhalvåret går der kreaturer i foldene på øens nord- og sydspids og på skrænterne langs vestkysten.
4 Hold afstand til køer med små kalve og tyre, specielt hvis du har hund med.
5 Gå ikke for tæt på vandhuller og damme.
6 Vis hensyn over for beboerne ved at holde afstand til bygninger.
7 Du må ikke plukke planter og indsamle dyr på øen.
8 Hold hunden i snor .
9 Tag alt affald med tilbage.
10 Du kan ikke tage bil med til Nekselø.
   
   
 
   
   

 

eXTReMe Tracker

eXTReMe Tracker