Vandreruterne

Der er to ruter som man kan vælge. En grøn som går syd om øen, og en brun som går nord om øen. De kan også kombineres eller man kan afkorte den grønne rute ved kirken, mulighederne er talrige for at kunne opleve hele Nekselø til fods.

Det er ikke klogt at tage barnevogne og klapvogne med på ruterne, da man nogle steder ikke kan få disse køretøjer gennem led eller over afspærringer som er lavet for at holde dyrene i foldene. Har man brug for at have klapvogn eller barnevogn med, så anbefaler vi at man holder sig til grusvejen som går midt på øen, og hvorfra der også er nogle flotte udsigtsmuligheder over vandet.

Grøn rute går fra havnen og sydpå langs kysten i kanten af Troldskoven, der gror op ad øens østlige skrænter.
Ifølge fredningen skal skoven ligge urørt hen som naturskov. Det betyder, at intet må fældes eller fjernes.
Tidligere var elmetræet sammen med asketræet dominerende i skoven, men i dag er de fleste af elmetræerne døde af elmesyge. De må kun fjernes, hvis
de er til fare eller spærrer stien. Mellem asketræerne og de døde elmetræer
gror der enkelte træer af småbladet lind og spidsløn, som kan være direkte efterkommere af oprindelig skov.
Ruten drejer af og fører ind på øen og forbi kirken, som blev bygget i 1931.
Ved kirken ses Rostgaardstenen, der er sat til minde om en tidligere ejer af øen, Jens Rostgaard.
Kong Frederik III gav godset Krogerup -herunder Nekselø- til farbroderen Hans Rostgaard for hans indsats i Svenskekrigen.
Øen var i familiens eje i godt 150 år.
Ved kirken ligger også øens skole, der blev lukket i 1973 og gården Marianelund, der i dag er spejdercenter.
Ruten går derefter ad en markvej mod syd forbi Gadebjerg, Øgården og søen ved Guldbjerg. Søen er som et led i naturplejen blevet renset for fisk, der æder æggene fra klokkefrøer og andre padder.
Derudover afgræsses bredderne for at forhindre tilgroning. Det har glædeligvis medført, at bestanden af klokkefrøer er i god fremgang hér.
For enden af markvejen drejer ruten vestpå langs oldtidsdiget, der danner grænsen mellem de sydligste morænebakker og den hævede stenalderhavbund.
På strandengen foran er der et rigt fugleliv. Fra 1. april til 15. juli er der adgang forbudt på strandengene og de udyrkede arealer.
Ruten fortsætter op gennem bakkerne og langs hegnet mod Ørnekul.
Herfra går ruten nordpå langs skrænterne til Tjørnebakken. Udsigten herfra over kysten og mod Sjælland er enestående.
Tjørnebakken er bevokset med tjørn og slåen, og på skrænterne neden for finder man flere sjældne planter. Ruten fortsætter langs skrænten og det tilstødende
overdrev, der er indhegnet og afgræsses af dyr.
Midt på øens vestkyst mødes grøn og brun rute og fortsætter sammen langs hegnet tværs over øen til hovedvejen.
Forude ses Strandbjerggård. Der drejes til venstre ned mod havnen.
 
 
 
Brun rute går fra havnen og ad vejen op til øens hovedvej, der går langs et stendige. Stendiget deler øen på langs i en østlig og vestlig del og var i 1200 tallet skel mellem bispesæderne i Århus og Roskilde.
Ved Nordgården har man en smuk udsigt over Sømosen, som er øens største sø.
Her holder der om sommeren en meget stor koloni af hættemåger til. Beboerne på øen kunne tidligere, da det var tilladt, samle 500 æg om dagen.
Efter Nordgården drejer ruten mod vest og kort efter skal man gennem en låge ved et lille fyr, Nekselø bagfyr.
Herfra ser man ud over øens nordlige ende med græsgange, runde bakker og spredte vandhuller.
Nordenden af øen afgræsses af får og kreaturer for at forhindre tilgroning og til gavn for dyr og planter.
Der er et rigt fugleliv på stranden nedenfor. Fra 1. april til 15. juli er der adgang forbudt på stranden og de udyrkede arealer, så det er vigtigt at holde sig til ruten, der går langs hegnet.
Ruten fortsætter sydpå langs øens vestskrænter.
Undervejs ser man flere steder “fårestier” som små terrasser i skrænten. De er opstået som følge af nedskridning og dyrs færdsel på skrænterne.
På skrænterne vokser flere planter, der er sjældne i Danmark.
Man passerer De forblæste Fyrretræer, som er øens vartegn. De er fredede og skal stå til de segner af ælde.
Hele vestkysten byder på storslåede udsigter over øen og mod Sjælland.
Midt på øens vestkyst mødes brun og grøn rute og fortsætter sammen langs hegnet tværs over øen til hovedvejen.
Forude ses Strandbjerggård.
Der drejes til venstre ned mod havnen.

 

Til Nekseløbilleder

 

 

eXTReMe Tracker

eXTReMe Tracker