Klokkefrø og rosen-katost

 

Naturen på Nekselø

Nekselø er kendt for sine klokkefrøer, der er blandt de mest truede dyrearter i Nordeuropa.
EU´s Life Fond har siden 1999 støttet en ekstra indsats for klokkefrøerne, så der nu er flere dyr og flere bestande.
Der er bl.a. nye bestande på spidserne af Røsnæs og Asnæs, og bestanden på Nekselø har det i dag godt. På undersiden har klokkefrøerne smukke, orange tegninger, som er meget karakteristiske.
Indsatsen for klokkefrøerne og øens øvrige padder har været at rense de gamle vandhuller for slam og grave nye vandhuller. Desuden græsser kreaturer i indhegninger omkring vandhullerne. De skal forhindre, at vandhullerne gror til. Klokkefrøen er totalfredet i Danmark. Det betyder, at det er strengt forbudt at indsamle både voksne dyr og æg.
På skrænterne og overdrevene langs Nekselø’s vestkyst findes mange sjældne planter. Nekselø’s tørre varme somre og milde vintre med sen frost er forklaringen på, at der på de vindblæste og tørre vestvendte skrænter vokser planter, som er udbredte i de tørre steppeegne i det sydøstlige Europa. Det gælder f.eks bakke-jordbær, merian, rosenkatost, ager-kohvede,
bakke-soløje og gul evighedsblomst.
Nekselø er et fint sted at se på fugle. De er især knyttet til stranden ved øens nordspids og strandengen ved sydspidsen. Strandskade og vibe er almindelige, men også stor regnspove, klyde mm. kan ses. Skarv og ederfugl er almindelige fugle langs kysterne.

 

Til Nekseløbilleder

 

 

eXTReMe Tracker

eXTReMe Tracker