Lille Okseø
   
Beliggenhed: 7 km Ø for Kruså i Flenborg Fjord Størrelse: Uoplyst
Adgangsforhold: Egen båd Beboere: Uoplyst

Lille Okseø ejes af Københavns Lærerforening. Foreningen har en lejrskole på øen som har en del skov.
   
Okseøerne ligger udfor Sønderhav med besøg af mange lystsejlere om sommeren
 
   
 

eXTReMe Tracker

eXTReMe Tracker