Græsholm

Beliggenhed: Ertholmene, 18 km NØ for Gudhjem Størrelse: 11 hektar
Klippeskær med fuglekolonier Beboere: Ubeboet
Adgangsforhold: Adgang er forbudt  
Græsholm som er ubeboet, er den næststørste ø i Ertholmene.
Højeste punkt: 11 m over havets overflade.
Øen er et fuglereservat og er ikke tilgængelig for offentligheden. Mange forskellige fuglearter yngler på Græsholm. De hyppigst forekommende er sølvmåger, lomvier og alke. En alkekoloni på 7-800 par findes på øen, som er den eneste yngleplads for alken i Danmark.
Ertholmene består af Christiansø på 22 ha,
Græsholm på 11 ha og Frederiksø på 4 ha samt nogle mindre øer og skær :
Tat, Lilleø, Vesterskær, Tyveskær, Præsteskær og Østerskær,
 
 

 

eXTReMe Tracker

eXTReMe Tracker