Glimt af Nekselø´s historie

Nekselø´s første historiske datering er fra ca. 4000 før vor tidsregning, en Ertebølle boplads som lå på Ørnekul.

Nekselø kommer under Roskilde bisben under Frederik den 1. i 1529, og hærges og ligger medtaget tilbage efter svenskekrigene, da øen erobres af svanskerne som ikke lader meget tilbage af værdi.

I 1660 overdrages Nekselø til Hans Rostgaard på Krogerup i Nordsjælland, som tak for hans indsats i svenskekrigene, Rostgaard familien ejer i gennem mange år Nekselø, som sammen med bl. a. Sejerø og Anholt bliver en del af stamhuset Krogerup.

I 1684 overtager Hans Rostgard´s nevø Jens Rostgaard Nekselø, , og i 1718 testamenterer han enke Else Iversdatter til Hans Rostgaard´s søn Frederik Rostgaard. Ved Else Iversdatter´s død i 1741 overtager Frederik Rostgaard Nekselø.

Stamhuset Krogerup ophæves i 1800, og i 1805 køber bønderne på Nekselø ders gaarde for ialt 6500 Rdl.
I 1807 til 1814 hærges øen igen, denne gang af engelske kaperkaptajner, og i den anledning etableres der palisader i revet mellem Nekselø og Havnsø.
Kanoner i Havnsø fordriver to krigsskibe som forsøger sig med en landgang på Nekselø.

I 1850 bygges der skole på Nekselø, lige op ad gaarden Marianelund.

I 1892 udbryder der brand i Nekselø By, som lå hvor kirken nu ligger. For at undgå en gentagelse flyttes gårdene ud fra byen.

Et mejeri har der også været på Nekselø, det virkede fra 1911 til 1941.

Nekselø hører under Føllenslev pastorat på Sjælland, og her blev de kirkelige handlinger forrettet indtil den 25. oktober 1931, hvor Nekselø kirke blev indviet. Herefter har kirken lagt plads til de kirkelige højtideligheder på øen.

Havnen bygges i 1938.

Nekselø blev fredet i 1951.

Gaarden Marianelund bliver omdannet til spejdercenter i 1970.

Skolen på Nekselø nedlægges i 1973.

Nekselø får egen brandstation i 1999,som huser en traktorsprøjte, i 1999.

Nekselø får en nyrenoveret brandsprøjte, en Mercedes Benz Unimog, i 2008.

HM Dronning Margrethe II besøger Nekselø i 2010.

 

Til Nekseløbilleder

 

 

 

eXTReMe Tracker

eXTReMe Tracker