Grænsen ved Vilmkjærgård

Grænseovergangen ved Vilmkjærgård var, ligesom overgangen ved Rønsdam, forbeholdt lokale med særlig tilladelse til passage.
Vilmkjærgård var placeret, så gårdens marker lå i begge lande.

Fotograferet 18 Okt 2004

Alle fotos er taget af Hans Reckweg©

eXTReMe Tracker