Grænsen ved Kruså

Kruså var engang den travleste grænseovergang mellem Danmark og Tyskland. Køerne var lange og tålmodigheden kom på prøve når familien skulle sydpå i sommerferien.
Nu kører bilerne stadig over i stort tal, men datidens bureaukrati er afløst af Schengen aftalen, som har fjernet køerne, næsten. På et af billederne her ser man, hvordan den tyske told- og paskontrolbygning påbegyndes nedrevet i 2004. Siden er også den danske bygning forsvundet.

Fotograferet 18 Okt 2004

Alle fotos er taget af Hans Reckweg©

eXTReMe Tracker