eXTReMe Tracker


Campingnorden, portal med skandinavisk campinginformation
Skandinavisk Camping Information

Udskiftning af positionslygte

De forreste positionslygter på vor campingvogn er fra fabrikken monteret med popnitter direkte i fronten på gaskassen, uden bagstykke og med fatningen siddende ubeskyttet ind imod den bagage som er i gaskassen.
På en rasteplads i Holland opdagede jeg at det ene positionslys var ude af drift, og kunne konstatere at pæren lå inde i gaskassen, og var itu. Grunden var at noget af indholdet i gaskassen havde været i nærkontakt med lygtens bagside.
Jeg sikrede lygten nødtørftigt med noget kraftig klæbende tape, efter at have købt en ny pære i tankens butik og monteret den.
Sådan så lygten ud , fastgjort med tape og med brændt og ødelagt fatningshul.
Den gamle lygte er afmonteret Ny lygte er monteret Den ny lygtes to dele
 
Hjemme konstaterede jeg at den anden lygte også var på vej mod samme skæbne, så jeg kørte til Bijé i Kagerup of investerede i to nye lygter, dennegang med bagstykke, som beskytter fatning og pære mod overlast. Bijé er iøvrigt Kabe forhandler som flytter her til Helsinge i april 2007, Nordsjællands hyggeligste campingcenter, som også har mange reservedele som passer til Solifer.
Vel hjemme igen fandt jeg min boremaskine frem, borede popnitterne ud, og fjernede de gamle lygter. Billlederne viser at det var på høje tid.
Nu monterede jeg de nye lygter, med bagstykket indenfor i gaskassen, og skruet sammen med rustfri maskinskruer med spændskive og møtrik. Nu sidder de urokkelig fast. pæren er nu sikkert anbragt inde i den hulkrave som er på bagstykket, og fremtidige, utidige afbrydelser af lyset skulle nu være en saga blot.

Lygterne er varenummer 244110 fra Camper Fritid

I nyere Solifer vogne, fra og med 2004, er positionslysene udformet som diodelys, på disse vogne skulle alt være sikret tilstrækkeligt mod de her beskrevne skader.