eXTReMe Tracker


Campingnorden, portal med skandinavisk campinginformation
Skandinavisk Camping Information

Hvad må jeg trække?

Pr. 10.09.79 blev loven om synsfrisammenkobling vedtaget. Den betød at man ikke mere synede vogntoget samlet, men synede bil og campingvogn hver for sig, og det blev førerens ansvar at sammenkoblingen var lovlig. Vægtmæssigt betød det at en bil måtte trække 90 % af sin tjenestevægt, ca. bilens egenvægt.

Eks. Bil 1000 kg egenvægt. Vand, olie og fører 125 kg (1125 kg)
1125 X 90 % oprundet, giver en påhængsvægt på 1025 kg.
Bilen måtte så trække eks:
En campingvogn på 900 kg i egenvægt og 1200 kg i totalvægt, dog læsset til max 1025.

Dette var praktisk hvis en familie købte en fælles campingvogn og trak med forskellige påhængsvægte på deres biler. Så blev det ikke den mindste der skulle bestemme campingvognens totalvægt. Den blev variabel.

I oktober 1992 kom nye regler med flere muligheder for større vægte, men også indførelse af BE kørekortet. Det blev op til bilfabrikanten at fastsætte påhængsvægten efter bilens egnethed, bl.a. et igangsættelses krav på 12 % stigning, stabiliteten m.m. Man kan fastsætte påhængsvægte helt op til bilens totalvægt. For firehjulstrækkere dog 1 ½ x totalvægten.

Nedenstånde kortfattede beskrivelse er et udtræk fra pjecen udgivet af Rådet for større færdselssikkerhed, og hedder: "Påhængskøretøjer - synsfri sammenkobling". Pjecen kan rekvireres på telefon 3916 3939 eller via Internettet på adressen www.faerdselssikkerhed.dk.

For alm. Kørekort blev reglen lempet til påhængsvægt på max 50 kg over bilens egenvægt.

Med alm. kørekort kan man kan lave 2 kombinationer :

  1. sætte bilens påhængsvægt til 50 kg over bilens egenvægt. Så må man køre med en større totalvægt på campingvognen, men kun læsse den til bilens påhængsvægt.
    eller
  2. hvis bilens påhængsvægt er større end 50 kg over bilens egenvægt, syne campingvognen´s totalvægt til 50 kg over bilens egenvægten.

Det mest praktiske er at sætte en påhængsvægt på bilen til 50 kg over bilens egenvægt og læsse campingvognen dertil. Ved kørsel med forskellige påhængskøretøjer kommer man så ikke til at overtræde kørekortreglerne der giver en stor bøde, men en mindre bøde hvis påhængskøretøjet er læsset for meget. I kombination 1 kan man sige at bilens påhængsvægt justerer campingvognens
"totalvægt" til samme vægt.

Alm. Kørekort må altid trække max 750 kg efter 3500 kg forvogn, ellers max 3500 kg samlet totalvægt på bil og campingvogn. Dog har man mulighed for at justerer totalvægten til 3500 kg i bilens påhængsvægt hvis den samlede totalvægt er for stor.

Eks. Bil 2000 kg totalvægt med campingvogn på 1600 kg totalvægt

Bilens påhængsvægt sættes til max 1500 kg (Bilens totalvægt 2000 kg)
Påhængsvægt 1500 kg
Max totalvægt 3500 kg
Almindeligt kørekort
Hvis ikke dette opfyldes eller vil udnyttes mere kræves BE kørekort.

I forklaringen er påhængsvægten det der står på bilens reg.att som trækvægt.
Tryk på spørgsmålstegnet gives mulighed for beregning af hvad du må trække.Velkommen til rådet for større færdselssikkerhed