eXTReMe Tracker


Campingnorden, portal med skandinavisk campinginformation
Skandinavisk Camping Information

Elanlæg i en campingvogn

Det er ikke tilladt at foretage indgreb i elnettet i en campingvogn,
heller ikke i 12 volt nettet, det er en opgave for professionelle.
Er du bare det mindste i tvivl, så lad en fagmand ordne
det elektriske.
Hvis der er 230 volt i kontakten, dit forbrug er et køleskab på 100 watt, så er dit strømforbrug på 0,43 ampere. Hvis det samme køleskab drives med 12 volt, så er forbruget på 8,3 ampere. Forbruget er næsten 20 gange så stort.
Det er altså ikke ligegyldigt hvilke ledninger man anvender til at transportere strømmen i sin campingvogn, og det kræver ekspertise at lave indgreb i en installation, uanset om det gælder 230 volt eller 12 volt. Det er en opgave for fagfolk, leg ikke med sikkerheden.

I en campingvogn er der to strømsystemer, et 220 volt system og et 12 volt system.
Det elementære er at disse to systemer ikke må blandes sammen, det kan medføre en ulykke.

I mange vogne er der 220 volt som forsyningsnet til de fleste forbrugere. Når man når frem til campingpladsen kobler man sig til pladsens elstander, og det hele fungerer som derhjemme.
Man skal allerede her være opmærksom på, at ved tilslutning til elstanderen skal der anvendes et kabel, type H07RN-F, med et ledningsdimension på 3x2,5 mm2, med kappe af gummi eller neopren, længde 20 meter. Kablet forbindes til campingvognens elindtag. Dimensionen på tilslutningskablet er et lovkrav. Før var det ifølge loven tilstrækkeligt med en ledningsdimension på 3x1,5 mm2. Denne dimension er det ikke mere tilladt at anvende. Derudover skal der være en jordledning i såvel kabel som tilslutningskontakt på pladsen, og denne skal være forbundet til mindst et HFI relæ, også kaldet fejlstrømsrelæ.
Husk altid at det er dit eget ansvar at elnettet i din campingvogn er lovligt og forsvarligt.
Når man bruger strøm , så udvikles der varme i de ledninger som strømmen passerer.
Hvis man bruger strøm til køleskab, elvarme, kaffemaskine og TV, så løber det hurtigt op.
Lad os lave et regnestykke:

Køleskab, 100 watt, elforsats til varmeovnen, 2000 watt, kaffemaskine, 850 watt og TV, 50 watt. Disse forbrugere, som findes i utallige campingvogne, giver et forbrug på 3 kW, og så er lyset ikke engang tændt endnu.
Hvis der er 230 volt spænding i campingvognens ledninger, så er der tale om et strømforbrug på 13 ampere, en ret kraftig belastning.
På de fleste campingpladser er der i øvrigt kun 10 ampere sikringer, hvilket medfører at man maksimalt kan trække 2300 watt ud af standeren. Vær derfor opmærksom på, hvad der er tilkoblet samtidig.
På grund af den varmeudvikling, som er i tilslutningskablet, er det vigtigt at man ruller sit kabel helt ud når man tilkobler strømmen. 20 meter kabel med høj belastning kan udvikle en anselig varme, og kan den ikke slippe væk på grund af at kablet er oprullet, så kan kablet smelte med kortslutning til følge.

Hvis strømforsyningen i campingvognen primært er et 12 volt anlæg, så er der et batteri som oplades af en batterilader, drevet af 230 volt.
Man skal være opmærksom på, at strømstyrken er meget større når man anvender 12 volt, sammenlignet med et anlæg med 230 volt spænding. Den større strømstyrke giver kraftigere varmeudvikling, derfor kræves der tykkere ledninger i et 12 volt anlæg.
Fordelen ved 12 volt fra batteri er at man kan holde overalt, og være uafhængig af strømtilførsel i kortere eller længere tid.
Man kan eftermontere et batteri i sin vogn, men vær meget opmærksom på at anbringe sikringer imellem de to batterier, umiddelbart i nærheden af begge pluspoler, så er du sikret mod kortslutning begge veje.

Ifølge loven skal 12 volt og 230 volt ledninger fremføres separat, og de bør være ført med afstand imellem, så fejltagelser undgås. Der findes i nogle vogne, mest i køkken og på badeværelse, eksempler på at der fra fabrikken er monteret lamper med to strømkilder.
Om dette står der i
stærkstrømsreglementet:
Belysningsarmaturer beregnet for to forskellige spændinger skal:

være forsynet med forskellige fatninger for hver spænding,
nær ved hver fatning have en tydelig og permanent mærkning med effekt og spænding,
være udført, så der ikke kan ske skade, hvis begge lamper (lyskilder) er tændt samtidig,
være udført, så der ikke er mulighed for kontakt mellem strømkredse for lavspænding og for ekstra lav spænding.
have klemmer for lavspænding og for ekstra lav spænding, anbragt så der er tilstrækkelig adskillelse mellem de to ledningssystemer,
være udført, så lamper ikke kan indsættes i fatninger, der er beregnet for lamper med andre spændinger.
Her er der for alvor grund til at være yderst opmærksom, også når der skal skiftes pærer.
Afslutningsvis: Det er ikke tilladt at foretage indgreb i elnettet i en campingvogn,
heller ikke i 12 volt nettet, det er en opgave for professionelle.
Er du bare det mindste i tvivl, så lad en fagmand ordne
det elektriske.