eXTReMe Tracker


Campingnorden, portal med skandinavisk campinginformation
Skandinavisk Camping Information

Digitalt TV er kommet

Hvordan kommer man igang?

Det gammelkendte analoge sendernet lukker ned i Danmark i 2009, og så kræver det digitalt udstyr at se TV. Enten via satellit, eller også over det jordbaserede sendernet som nu er igangsat.
For at kunne hente signalet fra dette net, behøver man en digital modtagerenhed. Der er flere udbydere i markedet, her beskrives instaleringen af en modtager af fabrikatet BrainWave, som jeg valgte på grund af dens kompakte konstruktion.
Selve den digitale modtager som ses i midten på billedet til venstre er hjertet i anlægget. Den fylder som en husholdningsæske tændstikker, og kan anbringes gemt, hvor det passer dig bedst.
Jeg har anbragt den bag på fjernsynet, fastgjort med to kabelbindere, så den sidder godt og solidt, også under transport.
Det infrarøde øje som ses til venstre på billedet er anbragt ovenpå fjernsynet, fastsat med en klæbepude. Det modtager signalet fra fjernbetjeningen.
Øjet som er en modtager fra fjernbetjeningen, skal altid sidde sådan, at det kan fange signalet fra denne.
Antennestikket indsættes i den digitale enhed. Scartstikket forbindes med fjensynets scartindgang via den medleverede forlængerlednig. Det lille øje forbindes til den digitale enhed, i det passende stik.
Strømforsyningen sørger den medleverede omformer for, eller man kan bruge 12 volt direkte fra campingvognens batteri hvis der er et sådant i campingvognen.
I leverancen indgik også en digital antenne. Man behøver ikke en digital antenne for at få billede på skærmen. Det er dog min erfaring at modtagelsen er bedst med en sådan aktiv antenne. Den har en forstærkerenhed som skal være slået til, det gøres via skærmmenuen. Hvis den ikke er slået til er den digitale antenne virkningsløs. Vær opmærksom på, at de lave kanaler, under kanal 21, ikke kan modtages på den digitale antenne. Dette er aktuelt når man er udenfor det digitale nets dækningsområde. Her kan man modtage analogt signal, når man forbinder et antennekabel mellem den digitale modtager og Tv´ets antenneindgang. Så gennemsløjfes signalet, men kun når der er strøm på modtageren. Det er en god idé at prøve med den eksisterende antenne først, virker den godt, så behold den, så kan du også se de gamle DR1 sendere analogt.
Man tænder for den digitale enhed via fjernbetjeningen, og ved hjælp af guiden installleres de kanaler som er aktuelle på stedet hvor man befinder sig. Det er enkelt og ligetil.
Min erfaring med digitalt TV er, at det giver et flot billede på steder hvor vi før har haft svært ved at se klart TV. Der er dog også steder hvor jeg foretrækker analogt signal, eller hvor det er dirkte nødvendigt at skifte over til det gammelkendte. Ifølge
Digi-TV som administrerer det ny system, vil nettet dog blive udbygget og eventuelle huller i dækningen blive lukket.
Det digitale jordbaserede net sender fra TV2´s sendermaster. De fleste steder er polarisationen vandret, d.v.s. at antennen skal sidde vandret for at modtage signalet.
Senderne i Thisted, Hadsten og Århus er dog med lodret polarisation, d.v.s. at antennen skal anbringes lodret for at fange signalet. Det er aktuelt især for campister, da det kan være vanskeligt at ændre en antennes position på en campingvogn.
Det digitale signal er dog så kraftigt, at det mange steder er muligt at se TV med en indendørs antenne.
1) Til venstre ses den digitale antenne, lille og kompakt.
2)Selve TV-et med det infrarøde øje fastgjort ovenpå kabinettet, det lyser grønt når modtageren er tændt, rødt når den er slukket..
3)Næste billede viser hvordan jeg har monteret modtageren bag på TV-et, to kabelstrips gennem huller i kabinetbagsiden.
4)Sidste billede viser forbindelserne på den digitale modtager. Den rød/sorte ledning er 12 V forsyning. Antennekablerne ses til højre øverst på modtageren.
Vort gamle Grundig fjernsyn fra 1993 har fået nyt liv og fantastisk skarpt billede. Det er i princippet den lille digitale modtager som sender signalerne videre til billedrøret. Der er iøvrigt også adgang til tekst TV, også selv om dit fjernsyn ikke i forvejen har dette indbygget.
© www.campingnorden.dk All rights reserved