eXTReMe Tracker


Campingnorden, portal med skandinavisk campinginformation
Skandinavisk Camping Information

Er dækkene på din campingvogn i orden?

Når man køber en ny campingvogn, så forventer man at få et produkt som lever op til de krav, som der rettelig må kunne stilles til en vogn som kan trækkes rundt på veje af en hver beskaffenhed, uden at give problemer.
Det gælder enhver del af vognen, uden undtagelse.
Den direkte kontakt med vejen foregår gennem dækkene, og dem alene. Det er derfor vigtigt at dækkene er i orden, og kan holde til de belastninger som kan forekomme.
Der har været en del diskussion på diverse fora om kvaliteten af de dæk som monteres på fabriksnye campingvogne. Det er lidt som om at man først bliver opmærksom på dækkene når uheldet er ude, de fører en forholdsvis upåagtet tilværelse under vognen.
Det er lidt synd, for dæk er en meget vigtig del af campingvognens udrustning. Derfor kan det undre, at der monteres dæk af forholdsvis ukendte mærker på splinternye campingvogne, til endda over 200.000 kroner.
Ikke nødvendigvis fordi de behøver at besidde dårlige egenskaber, men eet mærke er unægtelig i søgelyset efter en serie uheld som danske campister har haft i denne sommer. Eksploderede dæk i flere tilfælde, og alle af samme fabrikat, fabriksmonterede på nye campingvogne, i alle prisklasser.
Campingbranchen burde ikke konkurrere på prisen ved at indkøbe dæk af usikker kvalitet, det er et alt for farligt sted at fire på kvaliteten.
Det ville autobranchen aldrig vove at gøre. Det ville forårsage for stor risiko for tilbagekaldelser, noget som koster bilfirmaerne rigtig dyrt.

Heldigvis er ingen kommet til skade, endnu, men det er ikke dækkenes skyld.


Hvilke dæk har du på din campingvogn?

Herunder kan du finde oplysninger om dæk i almindelighed, og til campingvogne i særdeleshed.

Der er mange ting som har indflydelse på din og din families sikkerhed når der er tale om campingvognens dæk.

Dækfabrikat

Dækbranchen er global og dæk fremstilles mange forskellige steder i verden.
Mange dæk kommer fra fjernøsten, nogle fra Amerika, og en hel del fra Europa. Dækmærket er ikke afgørende for fabrikationsstedet.
Det som man nok bør se på er, hvorvidt det aktuelle dæk er af anerkendt fabrikat, en velrenommeret virksomhed vil ikke sætte sit gode renommé over styr ved at levere en dårlig vare.
Gå efter dækfabrikater som leveres i stort tal til kvalitetsbiler, det borger for kvaliteten.
En oversigt over links til næsten alle eksisterende dækproducenter kan ses
her

Er du usikker på om dine dæk er iorden, så få det undersøgt omhyggeligt.
Skal du købe nye dæk, så kan vi anbefale at se prisen på
Dækonline Her er udvalget meget stort, og de samarbejder med lokale dækfirmaer som monterer dækkene for dig, mod en rimelig betaling naturligvis. Vi har selv handlet der til fuld tilfredshed.

Bæreevne

Et dæk er beregnet til at bære en vis vægt under kørslen. Vær sikker på at du ikke overskrider det belastningsindex som er angivet på dækket.

Her er angivet 102/100 som belastningsindex. Det betyder at dækket må belastes med max. 850 kg ved enkeltmontering, kode 102, og 800 kg ved tvillingmontering, kode 100.
Der er ikke mere nogen campingvogne som monteres med tvillinghjul, men MKP har faktisk haft en model med tvillinghjul.
Vær opmærksom på belastningen på det enkelte hjul. Hvis alt din feriebagage anbringes i den ene side af vognen, så belastes hjulet i den side måske ud over den tilladte vægt. Nogle vogne er fra fabrikkens side bygget så der måske både er vandtanke, køleskab og toilet i samme side, så er der nærmest indbygget en overbelastningsrisiko, som man bør tage højde for ved stuvning af vognen.

Se en oversigt over belastningskoder her:
Li er belastningskoden (Loadindex)

Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg
64 275 65 290 66 300 67 307 68 315 69 325 70 335
71 345 72 355 73 365 74 375 75 387 76 400 77 412
78 425 79 237 80 450 81 462 82 475 83 487 84 500
85 515 86 530 87 545 88 560 89 580 90 600 91 615
92 630 93 650 94 670 95 690 96 710 97 730 98 750
99 775 100 800 101 825 102 850 103 875 104 900 105 925
106 950 107 975 108 1000 109 1030 110 1060 111 1090 112 1120
113 1150 114 1180 115 1215 116 1250 117 1285 118 1320 119 1360
 
 
 
En tommelfingerregel er, at man kan gå 10% op i belastning i forhold til belastningskoden når hastigheden ikke overskrider 100 km/t. Denne regel er ofte anvendt ved montering af dæk på campingvogne. Husk på, at i f.eks. Frankrig må du køre 130 km/t med campingvogn, så efter min bedste overbevisning er det ikke tilrådeligt at køre med en sådan montering. Det er at følge den kolde jura og ikke nødvendigvis ens sunde fornuft.

Korrekt dæktryk

Dæktrykket er også vigtigt for både dækkets levetid og ikke mindst for sikkerheden.
Det er vigtigt at trykket måles ved kolde dæk. Hvis man måler trykket i et varmt dæk, og så korrigerer for det for høje tryk, så kører man faktisk med for lavt tryk i dækket, og varmeudviklingen øges, med risiko for dækeksplosion til følge.
Forklaringen på forskellen på trykket i et varmt og et koldt dæk er den simple, at trykket stiger ved varmeudvikling i dækket. Prøv at sætte en fuld benzindunk ind i bilen om vinteren, og se så hvordan den har fået en rund form når du skal bruge den om sommeren. Varmen får både benzinen i dunken og luften i dækket til at udvide sig, med stigende tryk til følge.

Følg altid fabrikantens anvisninger angående dæktryk. Vær opmærksom på, at hvis du skifter til f.eks. varevognsdæk, så skal der højere tryk i dækket end i almindelige standarddæk. Varevognsdæk er mærket med et C, som står for Commercial, dækdimensionen 185 14C er f. eks. hyppigt anvendt på større campingvogne. Disse dæk har 6 eller 8 lag lærred, og således velegnede til tunge transporter. Her kan et tryk på indtil 5,5 bar forekomme.

Denne oversigt over tryk i forskellige dækstørrelser er udelukkende vejledende, se instruktionsbogen for at være sikker.

Standard radialdæk
155 R 13 2,5 bar 165 R 13 2,5 bar
   
Lavprofildæk
175/70 R13 2,7 bar 195/65 R14 2,7 bar
205/60 R 14 2,7 bar 205/70 R 14 2,7 bar
185/65 R 15 2,7 bar 195/60 R 15 2,7 bar
195/65 R 15 2,7 bar 205/55 R 15 2,7 bar
205/60 R 15 2,7 bar 205/65 R 15 2,7 bar
       
Varevognsdæk
185 R 14C 3,2 bar til 5,5 bar
   
 
Hastighed

For en campingvogns vedkommende er hastigheden ikke det, der som regel er dækkets største udfordring.
Dækket er forsynet med en hastighedskode, og hastighedskoden N betyder at dækket er godkendt til 140 km/t. Er det så tilstrækkeligt?
Ligesom m.h.t. vægten, er det også en god idé at operere med en vis sikkerhedsmargen, når det gælder hastigheden. Vælg hellere et højere hastighedskode når du køber dæk til din campingvogn, for en sikkerheds skyld.

På dette dæk er angivet hastighedskoden Q, det betyder at dækket maximalt må
køre 160 km/t. 8 PR betyder at dækket består af 8 lag, det er et varevognsdæk.

Her er en tabel over de forskellige hastighedkoder på dækket:

N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180
                   
T 190 H 210 V 240 W 270 Y 300
                   
 
Dækkenes alder

På dækkets side er der en kode som fortæller hvornår dækket er produceret. Det er præget ind i dæksiden, og består af 4 cifre, som angiver fabrikationsugen.

Dette dæk er mærket
0801, det betyder at dækket er lavet i den ottende uge i 2001

Er dækkene over seks år gamle er de tjenlige til udskiftning, uanset mønsterdybde, for gummiet ændrer struktur med alderen, og risikoen for dækeksplosion forøges mærkbart.
Vær opmærksom på begyndende revnedannelser i dækket, selv meget svage spor af sådanne kan være farlige.
Ligeledes kan skader i dæksiden være farlige, pas især på når trafikchikaner på mindre veje passeres, så campingvognens hjul ikke rammer kantstenene.
Dæk på campingvogne bliver sjældent slidt op, de ødelægges mere af stilstand. Solens påvirkning gennem lang tid er direkte ødelæggende. De ultraviolette stråler nedbryder dækket hurtigere end man umiddelbart skulle tro. Det kan derfor være en god idé at afdække sine hjul som foranstaltning mod en sådan nedbrydning.
Ligeledes kan et dæk ikke lide at stå på det samme punkt i gennem længere tid, dette er især gældende for dæk, hvori indgår nylonlag.
Husk på, det er først og fremmest din og din families sikkerhed det drejer sig om. At så en ellers vellykket ferie kan blive ødelagt at en enkelt dækeksplosion, det er så en ganske anden sag.

Samme type dæk på alle hjul

Man skal have samme slags dæk på alle hjul på campingvognen. Er der vinterdæk på det ene hjul og sommerdæk på det andet, så kører man ulovligt.

Dette dæk er mærket M+S, det betyder at det er et dæk som er egnet til brug i mudder og sne, Matsch und Schnee. Er der monteret et sådant dæk, så skal alle dæk på campingvognen være af denne type, hvorimod den trækkende bil ikke behøves at have sådanne dæk.

Hvis pigdæk skal monteres, skal der være pigdæk på alle hjul på vogntoget.

Uanset om man vælger sommer- eller vinterdæk, så er det især i vinterperioden vigtigt med tilstrækkelig mønsterdybde.

Loven siger mindst 1,6 mm, men det kan anbefales, at man kører med mindst 3 mm mønsterdybde om vinteren.
Skal du anvende sommerdæk eller vinterdæk om vinteren? Se hvad Færdselsstyrelsen mener om den ting, klik på logoet Om vinterdæk og sommerdæk
 
Hvad betyder dækkets koder?

På siden af dækket er angivet en masse forskellige koder, på nedenstående liste kan du se en forklaring på nogle af disse udtryk.

Eksempel Forklaring
Goodyear Fabrikat på dækket
Max. load 615 kg (1356 lbs) at 300 kPa (44psi) max. press Største belastning og dæktryk(gælder ikke i Europa)
M&S Helårs- eller vinterdæk
DOT Opfylder bekendtgørelsen fra the U.S. Department of Transportation (DOT)
0806 Fabrikationstidspunkt
08 Uge 08
06 År 2006
205/70R14C Dækkets dimension
205 Bredde i mm
70 Dækkets højde i % af bredden
R Radialdæk
14 Fælg diameter i tommer
C Varevognsdæk
82 Belastningskode
T Hastighedskode
E4 027550 Godkendelsesnummer i henhold til EU direktiv-R30
Made in France Fabrikationsland
Hvis uheldet er ude
Hvis en campingvogn rammer en kantsten, kan den nemt komme ud af sporing. Dette kan da også ske på andre måder, men hvis det sker, så bliver dækkene slidt skæve, og det er nødvendigt at skifte dem, da der skal være lovligt mønster på hele slidbanen.
Det er hjulets styrt, d.v.s. hældning, kaldet camber, og sporing, kaldet toe, som skal være nøjagtige. Hvis disse er ude af indstilling slides dækkene hurtigt ned.
Vær derfor opmærksom på dine dæk, gå dem efter med jævne mellemrum, gerne ofte. Hvis du er rigtig uheldig kan et dæk være totalt ødelagt efter få hundrede kilometer.
Heldigvis kan hjulindstillingen rettes.
AL-KO´s euroaksel kan justeres, som på en bil, det skulle være ret enkelt for et værksted med måleudstyret i orden.
Ståltorsionsaksler fra BPW skal rettes i en hydraulisk presse. Dette kræver en tur på specialværksted.
Et sådant specialværksted er Lageri-Scmidt i Haderslev. De tager hele vognen ind i værkstedet, og retter uden at afmontere akslen. Det tager ikke lang tid, efter reparationen er der ikke mere dækslid.
Efter reparationen udstedes et test- og garanticertifikat, som en sikkerhed for professionelt udført arbejde.
Firmaet udfører selvfølgelig også reparationer på gummitorsionsaksler. De er specialister som kan udskifte fjederelementerne i dem.
Firmaets reparationsmetoder er bl.a. godkendt af AL-KO's teknikere.
Vi har selv fået rettet en aksel hos dem, du kan se deres hjemmeside ved at klikke på certifikatet.
Eksperter i at rette aksler på campingvogne og trailere
 
Copyright© 2000-2007 - Webmaster Campingnorden.dk - All rights reserved